Gratitude jar

Schrijf op een briefje waar je dankbaar voor bent. Stop het briefje in een pot. Haal zo nu en dan een briefje uit de pot en sta heel bewust stil bij wat er op je briefje staat.

Wat als je nu merkt dat schrijven niet jouw ding is?

Plan dan jouw momenten om op een rustige plek te gaan zitten en denk aan drie dingen waarvoor je dankbaar bent en waarom je hiervoor dankbaar bent. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van dankbaarheidsmeditatie.

 Ga zitten in houding die voor jou prettig is. Zet nu je timer op 4 minuten.

Adem in via je neus, adem uit via je mond. Doe telkens drie tellen over de in- en uitademing. Stel je bij de inademing voor hoe je longen zich vullen met lucht; tijdens de uitademing ontspan je al je spieren. Doe dit een aantal keer.

Denk aan drie dingen waar je dankbaar voor bent en waarom je hier dankbaar voor bent

Visualiseer deze momenten zo concreet mogelijk.

Wanneer de 4 minuten om zijn haal je diep adem en adem je uit en rond je de meditatie af.