Schrijven

Schrijven helpt om na te denken over hoe het met jezelf gaat, het geeft meer inzicht en helderheid, het kan bijdragen aan het verbeteren van je algehele welbevinden. Je creëert een moment van rust en reflectie, het geeft energie.

Schrijf elke dag 3 dingen op waarvoor je dankbaar bent. 

Gebruik hiervoor een journal of schriftje, zodat je alles wat je schrijft bij elkaar hebt. Dit maakt het fijner om alles wat je op schrijft op een later tijdstip terug te lezen.

Richt je bij het schrijven vooral op dagelijkse, kleine situaties. Dingen die we vaak als vanzelfsprekend ervaren of niet bij stilstaan. Dingen als de maaltijd die je hebt gegeten, een moment dat je genoten hebt van het weer, een onbekende die iets aardigs zei, een fijn moment met familie of vrienden.

Beschrijf niet alleen de gebeurtenissen, maar ook wat maakt dat je dankbaar bent voor de positieve momenten.

Probeer voor elk moment de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Wat gebeurde er?
  2. Je voelde je dankbaar omdat…
  3. Heb je het moment gedeeld met iemand, heb je iemand verteld over de gebeurtenis?